Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Alcoholverslaving

Het overmatig drinken van alcohol kan leiden tot een alcoholverslaving. Rehab Meisters helpt jou bij je alcoholverslaving.

Alcoholverslaving

Is een stoornis bij alcoholgebruik (waaronder een niveau dat ook wel alcoholisme wordt genoemd). Een patroon van alcoholgebruik dat problemen met zich meebrengt om jouw alcoholgebruik onder controle te houden.

Ongezond alcoholgebruik omvat elk alcoholgebruik dat jouw gezondheid of veiligheid in gevaar brengt of andere alcoholgerelateerde problemen veroorzaakt.

Het omvat ook drankmisbruik – een drinkpatroon waarbij een man binnen twee uur vijf of meer drankjes drinkt of een vrouw binnen twee uur minstens vier drankjes drinkt.

Binge drinken veroorzaakt aanzienlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism stelt dat ongeveer 7,2% van de volwassenen een alcoholstoornis heeft. Dit kan het gevolg zijn van een combinatie van oorzaken, waaronder fysieke, psychologische, genetische of leefstijlfactoren.

Rehab Meisters Alcoholverslaving klein

Symptomen

De stoornis in alcoholgebruik kan mild, matig of ernstig zijn, afhankelijk van het aantal symptomen dat je ervaart.

Tekenen en symptomen kunnen zijn:

  • Je probeert minder te drinken of pogingen daartoe werken niet
  • Veel tijd besteden aan drinken, het krijgen van alcohol of bijkomen van alcoholgebruik
  • Een sterke drang voelen om alcohol te drinken
  • Het niet nakomen van belangrijke verplichtingen op het werk, op school of thuis door herhaaldelijk alcoholgebruik
  • Sociale en werkactiviteiten en hobby’s opgeven of verminderen
  • Alcohol gebruiken in situaties waarin het niet veilig is, zoals tijdens het autorijden of zwemmen
  • Je ontwikkelt een tolerantie voor alcohol, zodat je meer nodig hebt om het effect te voelen of je hebt een verminderd effect bij dezelfde hoeveelheid

Wanneer hulp zoeken ?

Als je denkt dat je soms te veel alcohol drinkt, of jouw alcoholgebruik problemen veroorzaakt, of als jouw familie zich zorgen maakt over je alcoholgebruik, overleg dan met je huisarts.

Andere manieren om hulp te krijgen, zijn onder meer praten met een professional in de geestelijke gezondheidszorg of hulp zoeken bij een steungroep zoals Anonieme Alcoholisten of een soortgelijk type zelfhulpgroep.

Omdat ontkenning vaak voorkomt, heb je misschien niet het gevoel dat je een probleem hebt met drinken. Je herkent misschien niet hoeveel je drinkt of hoeveel problemen in jouw leven verband houden met alcoholgebruik. Luister naar familieleden, vrienden of collega’s wanneer ze je vragen jouw drinkgewoonten te onderzoeken of hulp te zoeken. Overweeg om met iemand te praten die een drankprobleem heeft gehad, maar ermee is gestopt.

Rehab Meisters Alcoholverslaving Hulp

In een notendop