Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

behandelingen

Een verslaving aanpakken in combinatie met leefstijlzorg met als doel GRIP terug te krijgen op zaken als je gezondheid, werk en gezin een een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Behandelingen

Afhankelijk van je persoonlijke situatie stellen wij, samen ,een passende behandeling op. 

Wanneer is de behandeling van verslaving effectief? Een behandeling is effectief wanneer deze verder gaat dan enkel hulp bij verslaving zelf. Om grip te krijgen op je verslaving is er meer nodig. De nadruk ligt bij ons niet alleen op het behandeltraject, maar ook op de nazorg en leestijlzorg.

Bij Rehab Meisters werken we met ambulante verslavingszorg. Ambulant betekent dat je niet wordt opgenomen in een verslavingskliniek. Als je eerst nog moet afkicken van bepaalde middelen hebben we als dat nodig is ook een detox behandeling. Je gaat na je behandeling dus gewoon weer naar huis. Hierdoor is de behandeling van je verslaving minder belastend voor jezelf en je omgeving.

Waarom biedt Rehab Meisters geen klinische behandeling aan?

Wij geloven in de kracht van intensieve ambulante behandeling. Direct in de praktijk toepassen wat je tijdens onze behandelingen leert is van groot belang voor jou en je omgeving.

Mocht na het intake gesprek blijken dat een klinische behandeling beter op jouw situatie aansluit dan zullen wij je daar uiteraard ook bij helpen en begeleiden.

Rehab Meisters Behandeling klein

Wij oordelen niet, wij helpen.

Traject

Het behandeltraject bij Rehab Meisters bestaat uit een aantal onderdelen: intake, ambulante behandeling, nazorg (eventueel detox).

Aan het begin van het traject krijg je een persoonlijk begeleider toegewezen, een casemanager. Samen stellen jullie een behandelplan en behandeldoel op.

Tijdens het behandeltraject leer je wat verslaving inhoudt, hoe je triggers kunt herkennen, kwaliteit van leven kunt verbeteren, grip krijgt op je verslaving en terugval kunt voorkomen. Gedurende het traject voer je regelmatig gesprekken met een casemanager, waarin het behandelplan wordt besproken en waar nodig bijgesteld naar jouw wensen.

Rehab Meisters Behandeling traject
Rehab Meisters Intake klein

Intake

 De intake bestaat uit twee gesprekken. 

Na deze twee gesprekken gaan we met jou om de tafel, bespreken we onze bevindingen en inschattingen en stellen samen met jou een behandeltraject op. Het begin is er!

Lees meer >

Detox (eventueel)

Bij een detox behandeling wordt onder medische begeleiding het gebruik van verslavende middelen afgebouwd of direct gestopt. Detox voor alcohol, drugs en medicijnen zijn de meest voorkomende behandelingen.

Lees meer >

Rehab Meisters Detox klein
Rehab Meisters Ambulante zorg klein

Ambulante zorg

Tijdens onze intensieve behandeling leer je wat verslaving inhoudt, hoe je triggers kunt herkennen, kwaliteit van leven kunt verbeteren en hoe je grip krijgt op je verslaving en terugval kunt voorkomen.

Groot onderdeel van onze behandeling is: Leefstijlzorg.

Lees meer >

Nazorg

Na een intensief behandeltraject ben je klaargestoomd om terug te keren naar de maatschappij. Hierbij is goede nazorg noodzakelijk.

Onze nazorg bestaat uit: face to face gesprekken, contact via Telefoon/EHealth, groepsgesprekken en het bezoeken van meetings (zelfhulpgroepen).

Lees meer >

Rehab Meisters Nazorg klein

Multidisciplinair team

Ze staan voor jou klaar. Wij zijn respectvol, betrokken en ervaren. Ons behandelteam bestaat uit: verpleegkundigen, maatschappelijk/sociaal pedagogische hulpverleners, systeemtherapeuten, psychologen, psychiaters, en verslavingartsen.