Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Rehab Meisters.

Rehab Meisters besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De informatie wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet voorkomen worden.

Rehab Meisters kan geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Rehab Meisters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Rehab Meisters geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Rehab Meisters via deze website. Rehab Meisters aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Rehab Meisters garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 E-MAIL DISCLAIMER

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Elk gebruik van de inhoud van deze e-mail door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld, is onrechtmatig. Rehab Meisters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Disclaimer

Website Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Met Dennis GGZ.

Stichting Met Dennis GGZ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De informatie wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet voorkomen worden.

Stichting Met Dennis GGZ kan geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Stichting Met Dennis GGZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Stichting Dennis GGZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Stichting Met Dennis GGZ via deze website. Stichting Met Dennis GGZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting Met Dennis GGZ garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 E-MAIL DISCLAIMER

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Elk gebruik van de inhoud van deze e-mail door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld, is onrechtmatig. Stichting Met Dennis GGZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.