Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Frequently Asked Questions

Hier vind je de meeste gestelde vragen, mocht jouw vraag er niet bij staan? Neem dan geheel vrijblijvend contact op

Afspraken

Meld je aan via onze contactpagina en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

 De intake bestaat  twee gesprekken. Het eerste gesprek wordt gevoerd door een specialistisch verpleegkundige en/of maatschappelijk of pedagogisch hulpverlener.. Het tweede gesprek wordt gevoerd door een psycholoog of psychiater. Zij maken een inschatting van jouw lichamelijke psychische welzijn.

Na deze twee gesprekken gaan we met jou om de tafel, bespreken we onze bevindingen en inschattingen en stellen samen met jou een behandeltraject op. Je maakt kennis met vaste aanspreek persoon (case manager) en jullie maken een vervolgafspraak. Het begin is er!

De intakeprocedure duurt ongeveer vier uur. Onze intakeprocedure bestaat uit drie onderdelen die aaneensluitend op één dagdeel plaatsvinden tijdens je afspraak. Tussen de drie onderdelen in zal er mogelijk wat wachttijd zijn of vragen we je een vragenlijst in te vullen.

Een individueel gesprek duurt 40 of 80 minuten, de groepsgesprekken bij ons op locatie duren 60 minuten.

Mocht je door onverwachte omstandigheden niet op een afspraak kunnen verschijnen, dan word je geacht om je af te melden bij je behandelaar. Meld je minimaal 24 uur voor de afspraak af. Mocht dit niet lukken, zorg dan dat je je zo snel mogelijk afmeldt. Je behandelaar zal kijken of de afspraak verzet kan worden of opgevuld kan worden door een telefonisch contact.

Behandeling

Wij hanteren intensieve ambulante behandelingen (behandeling zonder opname) voor iedereen ouder dan 18 jaar met een verslavingsprobleem. Neem altijd contact met ons om het te hebben over je verslavingen, ook al heb je 100 vraagtekens wij kunnen je helpen!

De behandeling start wanneer het behandelplan is getekend (meestal op de dag van je intake). Je kan gelijk starten met het bezoeken van de groepsgesprekken bij ons en het deelnemen aan zelfhulpgroepen in je nabije omgeving. Jouw persoonlijke behandelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op om de eerste individuele afspraak in te plannen.

Dat verschilt per persoon en per situatie, maar gemiddeld duurt de behandeling 20 weken.

Eerlijk zijn, en zijn wie je bent. We vragen ook 100 % inzet voor de behandeling en je komt je afspraken na. Als je het achterhoudt niet.

De behandeling bestaat uit 1 o 1  gesprekken, contact via Beeldbellen/Telefoon/SMS (EHealth), groepsgesprekken en het bezoeken van meetings (zelfhulpgroepen).

Wanneer je verslaafd bent, zijn je lichaam en je geest afhankelijk geworden van het middel. Wanneer je stopt met het gebruiken van het verslavende middel, zullen ontwenningsverschijnselen optreden. 

Afkickverschijnselen. Voordat je geestelijk kunt afkicken, moet je lichaam helemaal vrij zijn van de verslavende middelen.

Omdat een detox heftig en soms beangstigend kan zijn, is goede, medische begeleiding van belang. Afhankelijk van de ernst van de verslaving en je lichamelijke conditie duurt een detox periode ongeveer 5 a 10 dagen.

Na een intensief behandeltraject ben je klaargestoomd om terug te keren naar de maatschappij. Om niet terug te vallen in oude, verkeerde gewoontes is goede nazorg noodzakelijk.

Bij Rehab Meisters wordt tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan terugvalpreventie. Zo leer je hoe je terugval kunt voorkomen en wat je kunt doen als je wel terugvalt. Als je van tevoren bedacht hebt wat je kunt doen bij een terugval, kun je sneller de draad weer oppakken.

Onze nazorg bestaat uit ambulante zorg afspraken met je casemanager om te evalueren hoe het met je gaat, of je ergens tegenaan loopt. Ook blijf je in contact met lotgenoten die in dezelfde fase zitten en ervaringsdeskundigen uit ons team. Weer bekijken we samen met jou wat het beste bij jou past, waar jij behoefte aan hebt en hoe we betrokken kunnen blijven. 

We laten je gaan, maar we laten je niet los!

Vormen van behandelingen

Een aantal behandelingsvormen die we toepassen zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Psycho-educatie
  • Systeemtherapie
  • Minnesotatherapie
  • Acceptance and commitment therapy (act)

Wil je meer weten over klik dan hier

Wij hanteren intensieve ambulante behandelingen (behandeling zonder opname) voor iedereen ouder dan 18 jaar met een verslavingsprobleem. Neem altijd contact met ons om het te hebben over je verslavingen, ook al heb je 100 vraagtekens wij kunnen je helpen!

Kosten

Een behandeling bij Rehab Meisters valt onder tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een wettenlijk verplicht eigen risico van € 385-. Dit betekent dat je de eerste € 385- aan zorgkosten zelf betaalt. (Mocht je zelf nog een vrijwillig eigen risico hebben dan komt dit gedeelte daar nog boven op).

Rehab Meisters is een erkendeverslavingszorginstelling bij verwijzers en zorgverzekeraars.

 

Mocht je door bijzondere, onverwachte omstandigheden niet in staat zijn om op de met jouw geplande afspraak aanwezig te zijn dan dien je hier melding van te maken en tijdig af te zeggen. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij het wegblijftarief (no show) ad € 100,- in rekening. Mocht je 2 keer een afspraak binnen 24 uur afzeggen of zonder afmelden niet komen, dan kan de behandelaar de behandeling beëindigen.

Ja, ook als je besluit om na de intake niet in behandeling te gaan, wordt je openstaande eigen risico volledig aangesproken.

Als je besluit om na (een gedeeltelijke) intake niet in behandeling te gaan of als door ons wordt besloten dat dat wij je niet kunnen helpen, dan zul je de (gedeeltelijke) intake alsnog moeten betalen. Dit kan zo zijn als blijkt dat je niet open staat voor onze behandelmethode of onvoldoende gemotiveerd bent om iets aan je probleem te doen.

Het kan zijn dat afhankelijk van jouw verzekering toestemming gevraagd dient te worden om de behandeling te mogen starten. Bij enkele zorgverzekeraars geldt dat alleen zorg van klinieken die bij hen gecontracteerd zijn vergoed wordt. Dit geeft mogelijk beperkingen in je keuzevrijheid. Wij adviseren je daarom ook om contact op te nemen met jouw zorgverzekering. 

Je hebt alleen recht op vergoeding vanuit de zorgverzekering wanneer je een verwijzing hebt van een erkende verwijzer, zoals de huisarts. 

Wij vinden dat iedereen recht heeft op de beste zorg. Mocht het zo zijn dat jouw verzekeraar slechts een deel van de behandeling vergoedt, bespreek het met ons! Wij gaan dan met jou kijken of dit voor belemmeringen zorgt in het volgen van de behandeling, en hoe we jou tegemoet kunnen komen. 

Mocht je nog vragen hebben over de kosten of over onze behandelingen, dan kun je altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wanneer je, vanwege persoonlijke redenen, ervoor kiest om de behandeling niet te declareren bij je zorgverzekeraar,  betaal je de behandeling zelf. Dit wordt private financiering genoemd.

Hiervoor hanteert Rehab Meister de zogeheten passantentarieven. De passantentarieven zijn gebaseerd op landelijk geldende tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor een opgave van het passantentarief kun je het beste contact met ons opnemen. Immers, een behandelingsprogramma is voor iedereen anders en wordt afgestemd naar behoefte.

Voor private financiering is geen verwijzing nodig.

Familie

Mede-afhankelijkheid, is een vorm van extreme loyaliteit waarbij naastbetrokkenen zichzelf wegcijferen en ‘verdrinken’ in de zorg om en voor een dierbare met verslavingsproblematiek.

Een verslaving treft niet alleen diegene die middelen gebruikt of verslavend gedrag vertoont. Het raakt ook zijn of haar omgeving. Het kan voor naasten erg moeilijk zijn om te gaan met een persoon in gebruik. Je kunt je machteloos voelen, boos worden of enorm bezorgd zijn. Ook kun je gaan twijfelen aan jezelf; hoe kan ik het beste reageren? Toch maar weer helpen? Of diegene verantwoordelijk laten zijn voor zijn of haar eigen gedrag? Bij Rehab Meisters vinden we het erg belangrijk dat de naasten van de cliënt worden betrokken bij de behandeling. Dit kan tijdens een gesprek of tijdens een groepsbijeenkomst. De behandeling van de cliënt staat centraal, maar we kunnen jou als naaste informeren over wat jij het beste kunt doen om ook goed voor jezelf te zorgen. Op deze manier kun je er het beste zijn voor je partner of familielid in herstel.

Er zijn speciale zelfhulpgroepen die hierop gericht zijn, zoals de AL-ANON of de CODA.

Vertrouwelijkheid

Al onze behandelaren hebben toegang tot jouw dossier. Dit doen we, zodat een eventuele vervanger zich snel kan inlezen. Dit komt de doorlooptijd van de behandeling ten goede.

Jouw behandeling wordt alleen besproken met de huisarts/verwijzer als je daar toestemming voor hebt gegeven. Jouw behandeling wordt besproken tijdens de evaluatie van jouw behandeling in het behandelteam, omdat we multi disciplinair (in teamverband met verschillende collega’s) werken.

Alle gegevens die belangrijk zijn voor jouw behandeling worden bewaard in een digitaal en papieren dossier. Het gaat om de verslaglegging van de individuele en groepsgesprekken, de verslaglegging van de Ehealth contacten, behandeladviezen en toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van informatie.

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van jouw dossier, dit kan door een schriftelijk verzoek, inclusief kopie van je ID-bewijs, in te dienen bij jouw behandelaar.