Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Verslaving

Verslaving is een (aangeboren) kwetsbaarheid waar je steeds meer grip op je leven verliest.

Verslaving

Niet iedereen die regelmatig alcohol of drugs gebruikt is meteen verslaafd.

Verslaving is een toestand waarin je mentaal en fysiek afhankelijk bent geraakt van een middel of gedrag. Je verliest de controle over het gebruik, wat negatieve gevolgen heeft voor je normale dagelijkse activiteiten.

Je kunt niet meer zelfstandig stoppen en problemen worden groter (bijv. schulden, werkloosheid, verlies van vriendschappen). Het effect van het middel of gedrag wordt steeds korter; je hebt meer nodig om hetzelfde effect te ervaren en je gaat meer of langer gebruiken dan je je had voorgenomen. Een groot deel van je dagen staan in het teken van je gebruik of gedrag.

Verslaving is een chronische ziekte met biologische, persoonlijke en sociale oorzaken en gevolgen. Factoren die een rol lijken te spelen bij het ontwikkelen van een verslaving zijn bijvoorbeeld:

Omgevingsfactoren, zoals familie- en vriendenkring en hun attitude en gedrag ten opzichte van het gebruik van verslavende middelen en/of bepaalde gewoonten of gedrag (gokken, gamen).

Genetische factoren, erfelijke eigenschappen die je kwetsbaarder maken voor het ontwikkelen van een verslaving wanneer je begint met het gebruiken van een bepaald middel of gedrag.

Heftige gebeurtenissen of traumatische ervaringen, die je probeert te vergeten of te verdringen door het gebruik van middelen.

Rehab Meisters Verslaving klein

Wij oordelen niet, wij helpen.

Rehab Meisters Verslaving gevolgen

Verschijnselen en gevolgen

Psychische afhankelijkheid, je hebt een overheersende behoefte aan het middel. Je verlangt continu naar het middel en je hebt het nodig om je goed te voelen.

Lichamelijke afhankelijkheid, door herhaaldelijk gebruik of gedrag verandert de manier waarop je hersenen plezier voelen. Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te ervaren. Je lichaam raakt zo gewend dat het niet meer zonder kan. Bij stoppen van gebruik krijg je last van ontwenningsverschijnselen zoals trillen, zweten, misselijkheid, spierpijn, angst, rusteloosheid. Dit vormt vaak een reden om door te gaan met gebruiken.

Wanneer je door het gebruik of bepaald gedrag niet meer goed functioneert in het dagelijks leven, heeft dit vaak grote sociale gevolgen. Je isoleert je of beperkt je sociale contact tot mensen en situaties waarbij je het middel kunt krijgen. Er ontstaan problemen met familie, vrienden en op het werk.

Je leefstijl wordt ongezonder. Je slaapt slechter. Je eetpatroon wordt onregelmatig en je hebt verminderde eetlust. Je zelfzorg gaat achteruit. Dit heeft een negatief effect op je gezondheid.

Een verslaving vormt een verwoestend patroon in je leven. Doorbreek dit patroon en neem contact met ons op voor hulp. Wij zullen naast je staan.